Στυλιανού Γερασίμου: Λειτουργική-Δογματική ερμηνεία, Ήχος Γ' (2)

Ἀναβαθμοί:

του Στυλιανού Γερασίμου, δρ. Θεολογίας-Μουσικού

Ο έβδομος αναβαθμός του Γ' ήχου: “Οι φοβούμενοι τον Κύριον, μακάριοι, τρίβους βαδιούνται των εντολών· φάγονται, ζωηράν γαρ παγκαρπίαν”, ερμηνεύεται από τον υμνωδό ως εξής: Εκείνοι που φοβούνται τον Κύριο είναι μακάριοι, γιατί ο φόβος αυτός του Κυρίου είναι αγνός, φυλάττοντας καθαρούς αυτούς που φοβούνται Αυτόν και διατηρώντας αυτούς στην τήρηση των θείων εντολών. Έτσι αυτοί που τηρούν τις θείες εντολές απολαμβάνουν τους πνευματικούς καρπούς των αρετών που γεμίζουν την ψυχή με ζωηρή χαρά, που προξενείται από τις αρετές. Ο Άγιος Μάξιμος τονίζει: “Ο φοβούμενος ταπεινούται, ο δε ταπεινούμενος πραΰνεται, την των παρά φύσιν του θυμού και της επιθυμίας κινημάτων ανενέργητον έξιν λαβών· ο δε πραΰς τηρεί τας εντολάς· ο δε τηρών τας εντολάς καθαίρεται, ο δε καθαρθείς ελλάμπεται”.

Ο επόμενος αναβαθμός βασίστηκε στον 127ο Ψαλμό του Δαβίδ. Λέει: “Κύκλω της τραπέζης σου, ευφράνθητι καθορών σου, ποιμενάρχα, τα έγκονα φέροντα κλάδους αγαθοεργίας”. Ο Δαβίδ λέει: “Μακάριος εί και καλώς σοι έσται. Η γυνή σου ως άμπελος ευθυνούσα εν τοις κλίτεσι της οικίας σου· οι υιοί σου ως νεόφυτα ελαιών κύκλω της τραπέζης σου”, δηλαδή εκείνος που ευλαβείται τον Κύριο θα είναι καλότυχος και ευτυχισμένος. Η γυναίκα του στα δωμάτια του σπιτιού της θα είναι σαν την κληματαριά της αυλής του, γεμάτη καρπούς. Τα παιδιά του θα κάθονται γύρω από το τραπέζι του σαν νέα φυτά ελαιών. Ποιμενάρχης εδώ εννοείται ο Δεσπότης Χριστός. Αυτός έχει παιδιά όλους τους Χριστιανούς, που αναγεννήθηκαν με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, μέσω του Αγίου Βαπτίσματος. Πνευματική τράπεζα είναι τα θεία Μυστήρια, στην οποία μεταλαμβάνουν Αρχιερείς, Ιερείς και μεταδίδουν τα Μυστήρια στους άλλους Χριστιανούς.

Με τον τελευταίο αναβαθμό: “Αγίω Πνεύματι, ο πάς πλούτος της δόξης, εξ ου χάρις και ζωή πάση τη κτίσει· σύν Πατρί γαρ ανυμνείται και τω Λόγω”. Εδώ ο υμνογράφος τονίζει ότι από το Άγιο Πνεύμα προέρχεται όλος ο πλούτος της αρετής και της αγιότητας, που είναι η πραγματική δόξα του ανθρώπου. Έτσι το κάθε χάρισμα προέρχεται από το Άγιο Πνεύμα, όπως και κάθε χάρη είτε φυσική είτε υπερφυσική. Συνανυμνείται το Άγιο Πνεύμα μαζί με τον Πατέρα και τον Υιό στις ακολουθίες μας, αφού είναι ομοούσιο με τα άλλα δύο Πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Σύμφωνα με τον Άγιο Νικόδημο το Άγιο Πνεύμα είναι “ισοσθενές”, δηλαδή ισοδύναμο με τα άλλα δύο Πρόσωπα, γι’ αυτό και οι ενέργειές του είναι κοινές. Ακόμη τα έργα του ενός Προσώπου είναι έργα και των τριών Προσώπων “διά την αυτήν ομοουσιότητα και δια την μίαν και απαράλλακτον αυτών βούλησιν και δύναμιν και ενέργειαν”.

Με το προκείμενο: “Είπατε εν τοις έθνεσιν ότι Κύριος εβασίλευσεν· και γαρ κατώρθωσε την οικουμένην ήτις ου σαλευθήσεται”, ο ψαλμωδός απευθύνεται στους εθνικούς που πίστευσαν στον Κύριο, να πούν στους ομοεθνείς τους ότι ο Κύριος έχει βασιλεύσει, γιατί έφερε την ειρήνη στην Οικουμένη, ώστε να μη σαλευθή πιά. Με τον στίχο “Άσατε τω Κυρίω άσμα καινόν”, ο υμνωδός μας προτρέπει να δοξολογήσουμε τον Κύριο με νέο άσμα, όπου θα εξυμνούνται οι καινούριες δωρεές του στα πλάσματά του.

  • Προβολές: 1398

Χρησιμοποιοῦμε cookies γιὰ νὰ βελτιώσουμε τὴν ἐμπειρία σας στὸν ἰστότοπο μας.  Διαβάστε Περισσότερα - Ἀποδοχή.

We use cookies to improve your site experience. Read More - Acceptance