Εκκλησία εν Κύπρω

Ο Θεοφιλέστατος συνεπίσκοπος Ρηγίνος και οι θεοφ. μαζί μ' αυτόν Επίσκοποι της επαρχίας της Κύπρου Ζήνων και Ευάγριος, ανάγγειλαν πράγμα νεωτεριστικό που έρχεται σε αντίθεση με τους εκκλησιαστικούς θεσμούς και τους Κανόνες των Αγίων Αποστόλων και που αφορά την ελευθερία όλων. Εξαιτίας αυτού, επειδή τα κοινά πάθη χρειάζονται μεγαλύτερη θεραπεία, γιατί προκαλούν και μεγαλύτερη βλάβη, και προπάντων αν χωρίς να υπάρχη παλιά συνήθεια, ώστε ο Επίσκοπος της Αντιόχειας να τελή τις χειροτονίες στην Κύπρο, σύμφωνα μ' αυτά, τα οποία δίδαξαν οι πολύ ευσεβείς άντρες,… οι Επίσκοποι των αγίων Εκκλησιών της Κύπρου, που προσήλθαν στην Αγία Σύνοδο, να έχουν το ανεπηρέαστο και αβίαστο σύμφωνα με τους Κανόνες των οσίων Πατέρων και την παλιά συνήθεια, τελώντας μόνοι τους τις χειροτονίες των ευσεβεστάτων Επισκόπων• το ίδιο να τηρηθή και στις άλλες διοικήσεις και σ' όλες γενικά τις επαρχίες, ώστε κανένας από τους θεοφιλεστάτους Επισκόπους να μην καταλαμβάνη άλλη επαρχία, η οποία δεν τέθηκε άνωθεν και εξαρχής υπό την εξουσία του ή τουλάχιστον υπό την εξουσία των προκατόχων του. Αλλά αν κάποιος κατέλαβε μία επαρχία και την έκανε δική του, να εξαναγκαστή να την δώση πίσω, για να μην παραβαίνονται οι Κανόνες των Πατέρων και για να μην εισβάλλη αλαζονεία κοσμικής εξουσίας με το πρόσχημα της ιερουργίας και για να μη μας ξεφύγη η ελευθερία, όταν για λίγο την χάσουμε, την οποία μας δώρισε με το ίδιο του το αίμα ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, ο ελευθερωτής όλων των ανθρώπων. Αποφάσισε λοιπόν η αγία και Οικουμενική Σύνοδος να διαφυλάττονται για κάθε επαρχία ανόθευτα και απαραβίαστα τα δικαιώματα που της δόθηκαν εξαρχής και άνωθεν σύμφωνα με την συνήθεια που επικράτησε από παλιά... Κι αν κάποιος προσκομίση βασιλικό διάταγμα, που αντιτίθεται σ' όσα έχουν οριστεί τώρα, ολόκληρη η αγία και Οικουμενική Σύνοδος αποφάσισε να είναι τούτο άκυρο.

(η΄, Γ΄ Οικουμενικής Συνόδου).

ΧΩΡΙΟ

  • Προβολές: 2192