Γραπτὰ Κηρύγματα: Ο Τίμιος Πρόδρομος

Κυριακὴ 29 Αὐγούστου

Στό τέλος τής μεγάλης Συναπτής, δηλαδή τών «Ειρηνικών», αφού μνημονεύσαμε τήν Παναγία καί όλους τούς Αγίους, ο Ιερεύς μάς προτρέπει νά παραθέσουμε τήν ζωή μας στόν Θεάνθρωπο Χριστό. Τά σχετικά μέ τήν Παναγία τά είπαμε σέ ένα προηγούμενο κήρυγμα. Σήμερα θά σταθούμε στήν φράση «μετά πάντων τών Αγίων» καί λόγω τής εορτής τής Αποτομής τής Κεφαλής τού αγίου Ιωάννου τού Προδρόμου, τού Βαπτιστού, θά αναφερθούμε σέ αυτόν, ο οποίος συγκαταλέγεται μεταξύ τών Αγίων.

Ο άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος έλαβε τό όνομα Ιωάννης, πού ερμηνεύεται δώρον Θεού, καί τού τό έδωσε ο Ίδιος ο Θεός λέγεται Πρόδρομος, γιατί προηγήθηκε τού Χριστού καί ετοίμασε τόν δρόμο γιά τό έργο Του χαρακτηρίζεται Βαπτιστής, γιατί αξιώθηκε νά βαπτίση τόν Χριστό στόν Ιορδάνη ποταμό. Πρόκειται γιά μιά μεγάλη προσωπικότητα πού επαινέθηκε από τόν Ίδιο τόν Χριστό, πού είπε: «Ουκ εγήγερται εν γεννητοίς γυναικών μείζων Ιωάννου τού βαπτιστού» (Ματθ. ια', 11).

Εκείνο πού παρατηρούμε στόν Τίμιο Πρόδρομο είναι ότι είναι ο τελευταίος Προφήτης τής Παλαιάς Διαθήκης καί ο πρώτος Προφήτης τής Καινής Διαθήκης, δηλαδή βρέθηκε στό μεταίχμιο μεταξύ Παλαιάς καί Καινής Διαθήκης. Είναι ένας θαυμάσιος κρίκος μεταξύ τών Προφητών καί τών Αποστόλων.

Τό κήρυγμά του δέν διέφερε από τό κήρυγμα τών Προφητών καί τού Χριστού, αφού ήταν κήρυγμα μετανοίας. Έλεγε: «Μετανοείτε, ήγγικε γάρ η βασιλεία τών ουρανών» (Ματθ. γ', 2). Βασιλεία τών Ουρανών είναι η θεία Χάρη, η φανέρωση τού Χριστού ως Φώς καί η μέθεξη καί κοινωνία τού ανθρώπου μέ τό Φώς. Η μετάνοια είναι προϋπόθεση τής κοινωνίας μέ τόν Θεό. Αυτός είναι ο πυρήνας τού κηρύγματος τής Εκκλησίας, όχι διάφορα κούφια λόγια, όχι φιλοσοφίες καί στοχασμοί, αλλά η υπόδειξη τού τρόπου γιά νά ενωθή κανείς μέ τόν Θεό.

Επίσης, εκείνο πού θαυμάζει κανείς στόν άγιο Ιωάννη τόν Πρόδρομο είναι ότι ήταν κήρυξ τής αληθείας, ομιλούσε γιά τόν Χριστό πού είναι η Αλήθεια καί οδηγούσε τόν λαό πρός τήν Αλήθεια. Ο λόγος του δέν ήταν ρηχός, συμβιβαστικός, ψεύτικος. Ήλεγχε τούς ανθρώπους πού τόν πλησίαζαν καί τόν Ηρώδη, υποδεικνύοντας σέ αυτούς τόν ορθό δρόμο, τήν αποκατάσταση τής αδικίας, τήν ευθυγράμμιση τής ζωής τους μέ τόν Νόμο τού Θεού. Βέβαια, αυτό είχε καί συνέπειες γιά τόν ίδιο, ήτοι τήν φυλάκιση καί τελικά τήν αποκεφάλιση, τόν θάνατο. Αλλά τό σημαντικότερο στήν ζωή μας είναι η ορθοτόμηση τής αληθείας.

Μέ τό κήρυγμα τής μετανοίας καί τής αληθείας δοξάσθηκε ο Πρόδρομος καί πέρασε στήν ιστορία, οπότε καί τιμάται από όλους τούς Χριστιανούς. Είπε ένας αγιορείτης ότι τό ψεύτικο καί όταν είναι ενωμένο, στήν πραγματικότητα είναι χωρισμένο, ενώ τό αληθινό καί όταν είναι χωρισμένο είναι ενωμένο. Αυτό τό βλέπουμε στήν ζωή τών Αγίων καί φυσικά στήν ζωή τού Τιμίου Προδρόμου. Ήταν αληθινός, συνδέθηκε μέ τήν Αλήθεια, τόν Χριστό, ομιλούσε αληθινά καί μέχρι σήμερα ζή αληθινά καί πραγματικά στίς καρδιές όλων τών Χριστιανών, παρά τό ότι δέν ζή βιολογικά. Πόσοι Ιεροί Ναοί δέν ανηγέρθησαν επ' ονόματί του! Σήμερα μάλιστα όλοι οι Χριστιανοί νηστεύουμε αυστηρά καί έτσι τιμούμε τόν Τίμιο Πρόδρομο.

Θά πρέπει νά είμαστε άνθρωποι τής αληθείας καί όχι τού ψεύδους, τής απλότητας καί όχι τής διπλοπροσωπίας καί τής υποκρισίας. Ο Τίμιος Πρόδρομος, μετά τήν Παναγία, έχει μεγάλη παρρησία στόν Χριστό καί γι’ αυτό πρέπει νά επικαλούμαστε τίς πρεσβείες του καί νά μιμούμαστε τό παράδειγμά του.

† Ο Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου ΙΕΡΟΘΕΟΣ

Ετικέτες: ΓΡΑΠΤΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ

  • Προβολές: 1946

Χρησιμοποιοῦμε cookies γιὰ νὰ βελτιώσουμε τὴν ἐμπειρία σας στὸν ἱστότοπο μας.  Διαβάστε Περισσότερα - Ἀποδοχή.

We use cookies to improve your site experience. Read More - Acceptance