Κύριο θέμα: Η προφορική διδασκαλία τού π. Ιωάννου Ρωμανίδη - «Εμπειρική Δογματική»

Η προφορική διδασκαλία τού π. Ιωάννου Ρωμανίδη - «Εμπειρική Δογματική»Εκδόθηκε καί κυκλοφορεί ήδη τό νέο βιβλίο –συγκεκριμένα ο Α' τόμος– τού Σεβ. Μητροπολίτου κ. Ιεροθέου πού φέρει τόν τίτλο Εμπειρική Δογματική τής Ορθοδόξου Καθολικής Εκκλησίας, κατά τίς προφορικές παραδόσεις τού π. Ιωάννου Ρωμανίδη. Α' τόμος, Δόγμα-Ηθική-Αποκάλυψη, κριτική παρουσίαση.

Όπως σημειώνει ο Σεβασμιώτατος στό επίμετρον τού Α' τόμου, στά κεφάλαια τού βιβλίου παρουσιάζεται «η ρωμαλέα θεολογική σκέψη τού π. Ιωάννου Ρωμανίδη, πού συνέδεσε τήν δογματική μέ τήν ασκητική, τήν αποκάλυψη μέ τήν εμπειρία, τήν Παλαιά μέ τήν Καινή Διαθήκη, τήν πανεπιστημιακή καθέδρα μέ τό ερημητήριο τού ασκητού. Πρόκειται γιά τήν ευαγγελική ζωή πού μπορεί νά βιωθή σέ όλους τούς χώρους, από όλους τούς ανθρώπους, στούς οποίους ενεργεί τό Άγιον Πνεύμα καί εκείνοι ανταποκρίνονται στήν ενέργειά Του».

Ήδη, ο τίτλος τού βιβλίου είναι πρωτότυπος καί ελκύει τόν αναγνώστη. Πιστεύουμε ότι θά συντελέση στόν διαφορετικό τρόπο θέασης καί μελέτης τής δογματικής διδασκαλίας τής Εκκλησίας μας.

Πολύ περισσότερο ελκύει τόν αναγνώστη τό περιεχόμενό του, τό οποίο είναι καί αυτό πρωτότυπο ως πρός τήν γραφή του, αφού ο λόγος τού αειμνήστου π. Ιωάννου Ρωμανίδη –απομαγνητοφωνημένα μαθήματά του– εκφράζεται μέ αμεσότητα καί θεολογική ακρίβεια καί μέ μιά πρωτότυπη σύλληψη διαρθρώνεται στά βασικά κεφάλαια-θέματα τής δογματικής διδασκαλίας τής Εκκλησίας μας.

Στό παρόν τεύχος δημοσιεύουμε τήν εισαγωγή, τά περιεχόμενα καί τό επίμετρον τού Σεβασμιωτάτου γιά τόν Α' τόμο τής «Εμπειρικής Δογματικής».

Ετικέτες: ΚΥΡΙΟ ΘΕΜΑ

  • Προβολές: 1607

Χρησιμοποιοῦμε cookies γιὰ νὰ βελτιώσουμε τὴν ἐμπειρία σας στὸν ἰστότοπο μας.  Διαβάστε Περισσότερα - Ἀποδοχή.

We use cookies to improve your site experience. Read More - Acceptance