Εγκυκλιος Χριστουγεννων 2012

Αγαπητοί αδελφοί,

Δοξάζουμε τόν Θεό καί Τόν ευχαριστούμε γιά τήν μεγάλη δωρεά Του νά αγαπήση τόν κόσμο, ιδιαιτέρως τόν άνθρωπο, καί νά εκδηλώση αυτή τήν αγάπη πλούσια. Ο Υιός καί Λόγος τού Θεού μέ τήν ευδοκία τού Πατρός καί τήν συνεργία τού Αγίου Πνεύματος ενηνθρώπησε, προσέλαβε τήν δική μας ανθρώπινη φύση, τήν θέωσε, χωρίς νά εκστή τής θεότητός Του. Καί επίσης δοξάζουμε τόν Θεό καί τήν Εκκλησία πού γέμισε τήν ζωή μας μέ αυτά τά θεία δώρα, δηλαδή τίς εορτές τής Γεννήσεως τού Χριστού, τής Περιτομής τού Χριστού καί τά άγια Θεοφάνεια, τήν Βάπτιση τού Χριστού στόν Ιορδάνη ποταμό. Αυτές τίς ημέρες θά δοκιμάσουμε καί πάλι τήν μεγάλη αγάπη τού Θεού πρός όλους μας, αρκεί νά έχουμε τίς απαραίτητες προϋποθέσεις νά τήν καταλάβουμε.

Αυτό έχει μεγάλη σημασία, γιατί τό μυστήριο τής θείας ενανθρωπήσεως δέν μπορεί νά κατανοηθή λογικά καί εγωϊστικά, καί γι’ αυτό πρέπει κανείς νά τό πλησιάση μέ ταπείνωση, ευλάβεια καί σεβασμό. Άλλωστε, κάθε μεγάλο γεγονός πλησιάζεται μέ ταπεινή διάθεση, θυσιαστικό ήθος, εκκλησιαστικό φρόνημα. Επειδή η κατανόηση τού μυστηρίου δέν ευδοκιμεί στήν ψυχρά λογική, γι’ αυτό η Εκκλησία έβαλε όλο αυτό τό γεγονός στήν ποίηση, τά τροπάρια πού ψάλλουμε αυτές τίς ημέρες. Αλλά καί η αγιογραφία είναι καί αυτή ένα άλλο είδος ποίησης, αφού μέσα από αυτήν η Εκκλησία μάς φέρνει σέ επαφή μέ τό μυστήριο τής Γεννήσεως τού Υιού καί Λόγου τού Θεού.

Ἡ Γέννησις τοῦ ΧριστοῦΆν δούμε προσεκτικά τήν εικόνα τής Γεννήσεως, μέ τίς ποικίλες εκφράσεις της, θά παρατηρήσουμε ότι παρουσιάζει αφ' ενός μέν τήν Εκκλησία, αφ' ετέρου δέ τόν τρόπο μέ τόν οποίο πρέπει νά ζούμε μέσα σέ αυτήν.

Ο Χριστός ως βρέφος βρίσκεται στό κέντρο τής εικόνας καί τής προσοχής όλων τών ανθρώπων πού υπηρέτησαν τό μυστήριο. Γύρω από τόν Χριστό είναι η Παναγία Μητέρα, ο Ιωσήφ, οι ποιμένες, οι μάγοι καί οι άγγελοι. Από τόν Χριστό εκπορεύεται τό φώς πού φωτίζει όλους, καί τήν άλογη κτίση. Υπερβαίνονται οι διαστάσεις τού χρόνου καί τού χώρου καί όλοι έχουν κέντρο τόν Χριστό.

Συγχρόνως, στήν εικόνα τής Γεννήσεως τού Χριστού περιγράφεται καί ο τρόπος μέ τόν οποίο πλησιάζει κανείς τόν Χριστό. Κατ’ αρχάς, ο Χριστός είναι γεμάτος από ταπείνωση, δέν περιβάλλεται από κοσμική εξουσία, αλλά ως ταπεινό βρέφος μέσα σέ μιά φάτνη αλόγων. Έπειτα, η Παναγία ατενίζει τόν Χριστό μέ ανάλογη ταπείνωση καί ευλάβεια. Ο Ιωσήφ, ο μνήστωρ τής Υπεραγίας Θεοτόκου, υπηρετεί τό μυστήριο τής Γεννήσεως τού Χριστού μέ υπακοή καί σεμνότητα. Οι ποιμένες προσκυνούν τόν Χριστό μέ τήν απλότητά τους, η οποία τούς αξίωσε νά δεχθούν καί τήν αποκάλυψη τού αγγέλου. Οι μάγοι προσφέρουν πολύτιμα δώρα, ύστερα από αναζήτηση καί δύσκολη πορεία. Οι άγγελοι δοξολογούν τόν Χριστό μέ τήν καθαρότητά τους. Η όλη ατμόσφαιρα τής εικόνας τής Γεννήσεως τού Χριστού δείχνει τήν ταπείνωση, τήν απλότητα, τήν καθαρότητα, τήν υπακοή, τήν ευλάβεια καί τόν σεβασμό.

Αυτό δείχνει πώς καί εμείς πρέπει νά πλησιάζουμε αυτό τό μεγάλο μυστήριο, αλλά καί πώς νά ζούμε μέσα στήν Εκκλησία. Η αλαζονεία, ο εγωϊσμός, η υπερηφάνεια είναι ξένα στήν εικόνα τής Γεννήσεως καί τήν Εκκλησία. Είναι χαρακτηριστικό ότι στήν εικόνα τής Γεννήσεως δέν παρουσιάζονται ο σκληρός Ηρώδης, πού διακρινόταν από τήν αλαζονεία, ούτε οι Γραμματείς καί οι Φαρισαίοι, πού ήταν γεμάτοι από αυτάρκεια καί υποκρισία, ούτε ο Ιουδαϊκός λαός τής εποχής εκείνης πού ζούσε κοσμικά. Τέτοιες νοοτροπίες βρίσκονται έξω από τήν ατμόσφαιρα τής Εκκλησίας.

Αλλά η εικόνα τής Γεννήσεως τού Χριστού μάς δείχνει καί τί είναι η θεία Ευχαριστία καί πώς μετέχει κανείς σέ αυτήν. Άν προσέξουμε τήν εικόνα θά παρατηρήσουμε ότι όλα είναι διατεταγμένα ωσάν νά γίνεται θεία Λειτουργία. Στό κέντρο ο Χριστός πού βρίσκεται στήν φάτνη, ωσάν άλλη Αγία Τράπεζα, καί όλοι όσοι τόν περιβάλλουν παρευρίσκονται ωσάν νά λειτουργούν μέ ευλάβεια καί ταπείνωση. Τελικά, αυτό είναι τό εκκλησιαστικό καί ευχαριστιακό ήθος πού δημιουργεί ενότητα στήν Εκκλησία καί τήν θεία Ευχαριστία. Έτσι πρέπει νά ζούμε γιά νά χαιρόμαστε τήν παρουσία μας στήν Εκκλησία καί τήν θεία Ευχαριστία καί νά ωφελούμαστε πνευματικά.

Αγαπητοί αδελφοί,
Μέσα στήν περίοδο τού χειμώνος, αλλά καί τόν οικονομικό, κοινωνικό καί πνευματικό χειμώνα, πού δημιουργεί ψύχος καί ψυχραίνει τήν ψυχή μας, η εορτή τής Γεννήσεως τού Χριστού, όπως τήν εκφράζουν η υμνογραφία καί η εικονογραφία τής Εκκλησίας, είναι μιά πνευματική ζεστασιά, μιά θαλπωρή, μιά νότα ελπίδας γιά όλους μας, Κληρικούς καί λαϊκούς. Όμως, αυτή η πνευματική άνοιξη καί ζεστασιά τής εορτής δέν πρέπει νά μείνη σέ ένα απλό συναίσθημα, αλλά νά αγγίξη τήν καρδιά μας, νά αλλάξη τήν ζωή μας, νά μάθουμε νά ζούμε στήν Εκκλησία καί τήν θεία Ευχαριστία μέ ταπείνωση, υπακοή, ευλάβεια, καθαρότητα ψυχής, γιά νά ανατείλη μέσα στήν ψυχή μας τό φώς τού Ηλίου τής δικαιοσύνης.

Εύχομαι σέ όλους σας χρόνια πολλά καί ευλογημένα.

Μέ θερμές ευχές

Ο Μητροπολιτης

+ Ο Ναυπακτου και Αγιου Βλασιου ΙΕΡΟΘΕΟΣ

  • Προβολές: 1539

Χρησιμοποιοῦμε cookies γιὰ νὰ βελτιώσουμε τὴν ἐμπειρία σας στὸν ἱστότοπο μας.  Διαβάστε Περισσότερα - Ἀποδοχή.

We use cookies to improve your site experience. Read More - Acceptance