Χριστού η Γέννηση

Τό Δεύτερο Πρόσωπο της Αγίας Τριάδος πρίν την ενανθρώπηση αποκαλείται Υιός και Λόγος του Θεού. Τό όνομα Υιός δηλώνει ότι γεννήθηκε από τον Πατέρα και το γεννητό είναι το υποστατικό του ιδίωμα. Τό όνομα Λόγος του Θεού χρησιμοποιείται για να δηλώση όχι μόνο το απαθές της γεννήσεως, αλλά και το συναφές και εξαγγελτικό, κατά τον άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο...

Μετά την ενανθρώπηση ή μάλλον κατά την στιγμή της συλλήψεως του Λόγου στην κοιλία της Παναγίας, οπότε γίνεται η ένωση της θείας με την ανθρώπινη φύση στην υπόσταση του Λόγου, λέγεται Χριστός. Τό όνομα Χριστός είναι όνομα της υποστάσεως και δεν λέγεται για μιά μόνο φύση, αλλά είναι σημαντικό των δύο φύσεων στον ενανθρωπήσαντα Θεό. Επειδή η ανθρώπινη φύση χρίσθηκε από τον Θεό, γι’ αυτό ο Λόγος ονομάσθηκε Χριστός. Τό όνομα Χριστός δηλώνει τον χρίσαντα Πατέρα, τον χρισθέντα Υιό και το χρίσμα άγιον Πνεύμα. Όμως, επειδή η ανθρώπινη φύση χρίσθηκε από όλον τον Τριαδικό Θεό, γι’ αυτό στην χρίση αυτή συμμετέσχε και ο Λόγος του Θεού. Αυτός ο Ίδιος ο Λόγος του Θεού έχρισε τον εαυτό Του, δίνοντας ως Θεός χρίσμα στο σώμα, με την θεότητά Του, και ταυτόχρονα ήταν χριόμενος ως άνθρωπος (άγ. Ιωάννης Δαμασκηνός).

Επομένως, το όνομα Χριστός δηλώνει το συναμφότερο, δηλαδή τον Θεό και άνθρωπο, τον Θεάνθρωπο Χριστό. Κατά άκρα συγκατάβαση μπορεί να χρησιμοποιήται άλλοτε για την ανθρωπότητα του Χριστού και άλλοτε για την θεότητα. Γιατί, μετά την καθ’ υπόσταση ένωση των δύο φύσεων, ο Λόγος ονομάζεται Χριστός. Έτσι, Αυτός που ήταν Υιός και Λόγος του Θεού πρίν την ενανθρώπηση, ενώ παραμένει πάντοτε Υιός και Λόγος του Θεού, μετά την ενανθρώπηση ονομάζεται Χριστός, πράγμα το οποίο δηλώνει την ένωση των δύο φύσεων.

(Μητροπολίτου Ναυπάκτου Ιεροθέου, “Δεσποτικές Εορτές”)

Ετικέτες: ΧΩΡΙΟ

  • Προβολές: 1720

Χρησιμοποιοῦμε cookies γιὰ νὰ βελτιώσουμε τὴν ἐμπειρία σας στὸν ἱστότοπο μας.  Διαβάστε Περισσότερα - Ἀποδοχή.

We use cookies to improve your site experience. Read More - Acceptance