• Αρχική
  • Ἱερὰ Μητρόπολη Ναυπάκτου καὶ Ἁγίου Βλασίου - Ἐκκλησιαστική Παρέμβαση - ΑΓΙΟΛΟΓΙΟ
Ἀπὸ τὸ Ἁγιολόγιο τοῦ Μηνός: Ἅγιος Ἀριστείδης ὁ φιλόσοφος καὶ μάρτυς 13 Σεπτεμβρίου
Ἀπὸ τὸ Ἁγιολόγιο τοῦ Μηνός: Ἅγιος Βασίλειος ὁ Μέγας, 1 Ιανουαρίου
Ἀπὸ τὸ Ἁγιολόγιο τοῦ Μηνός: Ἅγιος Γεώργιος ὁ Τροπαιοφόρος
Ἀπὸ τὸ Ἁγιολόγιο τοῦ Μηνός: Ἅγιος Γρηγόριος Νύσσης, 10 Ἰανουαρίου
Ἀπὸ τὸ Ἁγιολόγιο τοῦ μηνός: Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Διάλογος Πάπας Ρώμης, 12 Μαρτίου
Ἀπὸ τὸ Ἁγιολόγιο τοῦ Μηνός: Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος, 25 Ιανουαρίου
Ἀπὸ τὸ Ἁγιολόγιο τοῦ Μηνός: Ἅγιος Ἐπιφάνιος Ἐπίσκοπος Κωνσταντίας τῆς Κύπρου, 12 Μαΐου
Ἀπὸ τὸ Ἁγιολόγιο τοῦ μηνός: Ἅγιος Εὐλόγιος, Ἀρχιεπίσκοπος Ἀλεξανδρείας, 13 Φεβρουαρίου
Ἀπὸ τὸ Ἁγιολόγιο τοῦ μηνὸς: Ἅγιος Εὐμένιος Ἐπίσκοπος Γορτύνης, 18 Σεπτεμβρίου
Ἀπὸ τὸ Ἁγιολόγιο τοῦ μηνός: Ἅγιος Εὐφρόσυνος ὁ Μάγειρας, 11 Σεπτεμβρίου
Ἀπὸ τὸ Ἁγιολόγιο τοῦ Μηνός: Ἅγιος Ζωτικός ὁ ὀρφανοτρόφος 31 Δεκεμβρίου
Ἀπὸ τὸ Ἁγιολόγιο τοῦ μηνός: Ἅγιος Θεόδωρος ὁ ἐν Κυθήροις, 12 Μαΐου
Ἀπὸ τὸ Ἁγιολόγιο τοῦ μηνός: Ἅγιος Ἰάκωβος ὁ Ἀδελφόθεος, 23 Ὀκτωβρίου
Ἀπὸ τὸ Ἁγιολόγιο τοῦ μηνός: Άγιος Ιανουάριος Πολιούχος Νεαπόλεως της Ιταλίας (21 Απριλίου)
Ἀπὸ τὸ Ἁγιολόγιο τοῦ Μηνός: Ἅγιος Ἱερομάρτυς Χαράλαμπος, 10 Φεβρουαρίου
Ἀπὸ τὸ Ἁγιολόγιο τοῦ μηνός: Ἅγιος Ἰουβενάλιος ὁ ἱεραπόστολος καί πρωτομάρτυρας τῆς Ἀμερικῆς, 29 Σεπτεμβρίου
Ἀπὸ τὸ Ἁγιολόγιο τοῦ μηνός: Ἅγιος Ἰσίδωρος, ὁ ἐκ Χίου, 14 Μαΐου
Ἀπὸ τὸ Ἁγιολόγιο τοῦ Μηνός: Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Ἑλεήμων, 14 Ιουλίου
Ἀπὸ τὸ Ἁγιολόγιο τοῦ μηνός: Ἅγιος Ίωάννης ὁ Ρῶσος, 27 Μαΐου
Ἀπὸ τὸ Ἁγιολόγιο τοῦ μηνός: Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, 13 Νοεμβρίου

Χρησιμοποιοῦμε cookies γιὰ νὰ βελτιώσουμε τὴν ἐμπειρία σας στὸν ἰστότοπο μας.  Διαβάστε Περισσότερα - Ἀποδοχή.

We use cookies to improve your site experience. Read More - Acceptance